Bedrijfsfinancieringen

 

De veranderingen binnen de financiële wereld gaan snel. In de huidige markt voor financiering van met name het MKB zie je de grootbanken een terugtrekkende beweging maken, met veel nadruk op standaardisering en een lage risicobereidheid. Daarnaast komen er veel alternatieve financieringsvormen naar boven.

Dit alles maakt het zoeken naar de juiste bedrijfsfinanciering voor ondernemers soms onoverzichtelijk, complex en tijdrovend. Bovendien worden dit soort zaken steeds minder op basis van relaties en contacten gedaan en is het van belang financieringsaanvragen in één keer, d.w.z. helder, to the point en compleet gedocumenteerd, bij potentiele kredietverstrekkers neer te leggen.

In dit proces kan een adviseur met ervaring en het juiste netwerk absoluut van toegevoegde waarde zijn. Naast de bekende banken kan gedacht worden aan  crowdfundings-platformen en privé investeerders.

Afhankelijk van de specifieke vraag/casus wordt, op een creatieve manier, gezocht naar een passende oplossing en het werk hiertoe zoveel mogelijk uit handen genomen. Zodat de ondernemer zich volledig kan richten op zijn core business. Oplossingen inspelend op de wensen en ideeën van de ondernemer, waarbij maatwerk, degelijkheid en toekomstbestendigheid centraal staan.